Motto: "Přes obtíže ke hvězdám."

Pod horú Janovú ležjá Vizovice,
dobrých ludí majú přes štyry tisíce.
Ogarú aj cérek, též tam létá dosti.
Cérky sú pro radosť, ogaři prám k zlosti!

Dětský domov je samostatná budova na ulici 3. května č.p. 528, která je od školy vzdálená asi 300 m (směr Zlín). Byla původně klášterem řádu sester Sv. Kříže, který po svém založení sloužil jako malý sirotčinec a od roku 1922 až do roku 1951, jako okresní útulna pro opuštěné děti. V současné době budova slouží jako dětský domov pro děti, u kterých byla soudem nařízena ústavní výchova. Zajišťuje jim každodenní, celoroční výchovnou a hmotnou péči, včetně sociální. Jde o děti, které byly odebrány ze svých původních rodin, kdy tyto rodiny nebyly ochotny nebo schopny se ani v základní míře o své potomky postarat.  
Dětský domov Vizovice  Dětský domov ve Vizovicích
Do našeho dětského domova jsou přijímány děti a mládež od 3 - 18 let. V případě, že dítě, které již dosáhlo plnoletosti, ale ještě nemá ukončeno studium na střední nebo vysoké škole, je možné, aby u nás žilo dál formou dobrovolného pobytu až do ukončení přípravy na povolání.

Důraz je kladen na rozvoj volnočasových aktivit, rozvoj sebeobsluhy a přípravu na vyučování. Jedním z hlavních úkolů je výchova k samostatné orientaci v různých životních situacích, příprava na budoucí povolání a uplatnění dětí v budoucím životě.

Způsob života dětí je přizpůsoben modelu života v rodině, formou rodinných skupin. Život v těchto rodinných skupinách daleko více a lépe navozuje dění v běžné rodině. Není zde typické ústavní prostředí, charakterizované vysokým počtem dětí soustředěných pohromadě, zvýšenou anonymitou a jednotným řádem pro všechny. V rodinné skupině je maximálně 8 dětí a účastní se všeho: přípravy jídel, nakupování, vaření, uklízení, praní, žehlení a běžného úklidu domácnosti, hospodaření s penězi. U dětí se nestřídá personál, ale mají své stálé tety. Proto je možné, aby se mezi nimi vytvořily hlubší vztahy a citové pouto, bez kterého žádná výchova není příliš účinná. Přestože tety vychovatelky jsou laskavé a starostlivé, pro děti dělají maximum, stále platí, že mámu s tátou nemohou nahradit.

Základní škola praktická má v našem regionu nezastupitelné místo. Její tradice je více než padesátiletá. Od 1.1.1990 je organizací s právní subjektivitou. Nachází se na Masarykově náměstí 420, v prvním patře budovy ZŠ Vizovice. Tyto prostory využívá k svému působení na základě nájemní smlouvy uzavřené s Městským úřadem Vizovice. Jedná se o školu malotřídní s pěti třídami a devíti ročníky. Žáci se zde vyučují v odděleních. Kapacita školy je 60 žáků. dětský domov Vizovice dětský domov ve Vizovicích

Škola poskytuje výchovu a vzdělání dětem, které vyžadují citlivý přístup pedagogů a individuální tempo výuky, za použití speciálně pedagogických výchovně vzdělávacích metod.

Ve škole se klade velký důraz na pracovní vyučování, které se vyučuje ve všech ročnících. Žáci se nejprve učí základním pracovním činnostem, které pak v následujících ročnících prohlubují, upevňují a zdokonalují. V hodinách pracovní výchovy se učí pečlivosti, trpělivosti, pracovitosti, estetickému cítění, rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, učí se kladnému vztahu k práci.

Zajímavou informací pro rodiče je určitě ta skutečnost, že do školních vzdělávacích programů je zařazena výuka informatiky a cizího jazyka.

Každé dva roky se na naší škole koná výstava ručních, výtvarných a rukodělných prací žáků, kde je nejlépe vidět, jak jsou tyto děti šikovné a zručné. O její úspěšnosti svědčí řada kladných hodnocení rodičovské i pedagogické veřejnosti, jako např.: "Je krásné, když člověk dokáže po sobě zanechat něco, co druzí budou obdivovat."

Žáci školy se účastní také různých sportovních závodů: lehkoatletického čtyřboje, turnaje v kopané, krajského kola v přespolním běhu, Vánoční ceny v plavání. V těchto sportovních disciplínách dosahují vynikajících výkonů a předních umístění.

Zapojují se dále do různých soutěží, mezi které patří např. krajské kolo matematické olympiády, přehlídky zájmové umělecké činnosti a výtvarné soutěže.

Škola uskutečňuje minimálně preventivní program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, organizuje tematické besedy, spolupracuje s Policií ČR, Poradnou pro ženy a děti, Speciálně pedagogickým centrem, Pedagogicko psychologickou poradnou, dětskou lékařkou a dětským psychologem a psychiatrem. Pravidelné konzultace a úzká spolupráce s rodiči žáků je zárukou spokojenosti rodičů a úspěšnosti jejich dětí, které jsou žáky naší školy.

Absolventi 9.ročníku se dále vzdělávají v odborných učilištích ve Zlíně, v Holešově, Bzenci, Uh. Brodě, Vsetíně a Valašských Kloboukách.

Škola má výhodnou polohu zejména pro dojíždějící žáky z okolních vesnic. Děti cestují jak vlakem, tak i autobusem. Obvod školy tvoří žáci z Vizovic, Jasenné, Bratřejova, Pozděchova, Zádveřic, Lípy, Želechovic, Slušovic, Všeminy a Neubuze.

Mgr. Eva Čapková
ředitelka
Dětský domov Vizovice
dětský domov Vizovice

 

Kontakt

Dětský domov a Základní škola,
Masarykovo nám. 420,
763 12 Vizovice

Mgr. Eva Čapková
tel. 774444380
tel. dětský domov:
577 452 425
774 444 351
774 444 355
tel. škola: 577 452 423
                774 444 390

ddzsvizovice@centrum.cz

Akce

Copyright © DDZS Vizovice 2011. Všechna práva vyhrazena.