AKTIVITY

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

                                                                 Klíčové aktivity projektu

 

1)      Vzdělávání pedagogických pracovníků a tvůrců učebnic v oblasti využití ICT ve výuce.

2)      Inovace výukových předmětů za pomoci využití ICT.

3)      Tvorba pracovních učebnic předmětu Výchova ke zdraví za využití ICT

(6.a 8.ročník)

4)      Tvorba "interaktivních učebnic" předmětu Informatika za využití ICT

(4. a 5. ročník = ZŠP, 7. a 8. ročník = pomocná třída)

5)      Pilotní ověření vytvořených výukových materiálů

  

hodin do 10 vyučovacíchjpředmětů s podporou 

prezentačníhtechniky (program PowerPoint). Jedná seko tyto vyučovací předměty: 

I. stupeň ­-Český jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastivěda

II. stupeň -­Český jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie, Zeměpis a Dějepis. 

Ø  Na tvorbě těchto power-pointových prezentací se bude podílet 5 realizátorů prezentací.

Ø  Každý realizátor vypracuje od září 2011 do června 2012 = 30 prezentací.

 

 prezentačníhtechniky (program PowerPoint). Jedná seko tyto vyučovací předměty: 

I. stupeň ­-Český jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastivěda

II. stupeň -­Český jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie, Zeměpis a Dějepis. 

Ø  Na tvorbě těchto power-pointových prezentací se bude podílet 5 realizátorů prezentací.

Ø  Každý realizátor vypracuje od září 2011 do června 2012 = 30 prezentací.

 

3)      Tvorba pracovních učebnic předmětu Výchova ke zdraví za využití ICT

(6. a 8.ročník)

Ø  4 tvůrci pracovních učebnic, z toho 2 tvůrci = 1 učebnice, září 2011 - červen 2012.

Ø  Každý tvůrce učebnice vytvoří 20 výukových hodin do jedné učebnice.

Ø  Každá učebnice bude obsahovat 40 výukových hodin. 

Ø  1 výuková hodina bude mít část s teorií učiva pro žáky a druhou částí bude plnění úkolů.

Ø  Výuka bude doplněná o výklad učitele a do vybraných hodin také o nově vytvořenou pover-pointovou prezentaci.

 

4)  Tvorba "interaktivních učebnic" předmětu Informatika za využití ICT

(4. a 5. ročník = ZŠP, 7. a 8. ročník = pomocná třída)

Ø  7 tvůrců pracovních učebnic, z toho 2 tvůrci = 1 učebnice, září 2011 - červen 2012.

Ø  Každý tvůrce učebnice vytvoří 20 výukových hodin do jedné učebnice.

Ø  Každá učebnice bude obsahovat 40 výukových hodin.

Ø  1 výuková hodina bude mít část s teorií učiva a úkoly pro žáky a druhou částí bude metodika výuky pro učitele.

 

 

5)      Pilotní ověření vytvořených výukových materiálů

Ø  Celkem bude ověřeno 100 prezentací a 80 inovovaných výukových hodin do Výchovy ke zdraví 1 a 2 a Informatiky 3 a 4 (pomocná třída).

Ø  Ověřování bude probíhat v rámci běžné výuky a proto pedagogové, kteří budou ověřování provádět nebudou nijak honorováni.

Ø  Vyjímku tvoří kroužek Informatiky (vedoucí kroužku Informatika), 2 krát do měsíce, 9 měsíců

 

Další z této kategorie: « CÍLE REALIZACE »
Copyright © DDZS Vizovice 2011. Všechna práva vyhrazena.