CÍLE

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

                                                                    Cíle projektu

 

Hlavním cílem projektu, přispívajícím k naplnění globálního cíle OP VK, je zkvalitnění 

podmínek pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami ve škole zavedením nových forem a metod do výuky, které podporují rovný přístup ke vzdělávání a zvyšování pedagogických kompetencí učitelů školy.

 

1.) Zavést moderní interaktivní formy výuky do vybraných vzdělávacích oblastí, prohloubit 

mezipředmětovéhhvztahy mezi jednotlivými předměty a inovovat výukové předměty

s podporou ICT.

 

2.) Zajistit rovné příležitosti pro vzdělávání podle individuálních potřeb žáků se specifickými

vzdělávacími potřebami na srovnatelné úrovni s úrovní vzdělávání žáků na základní škole běžného typu.

 

3.) Zvýšit odborné kvalifikace a rozvoj profesních kompetencí pedagogů školy zajištěním 

školení kancelářského softwaru kompatibilního se softwarem školy.

 

4.) Zajistit kvalitní výuku pro nově zařazený předmět Výchova ke zdraví v 6. a 8. ročníku 

vypracováním 2 pracovních učebnic Výchova ke zdraví 1 a Výchova ke zdraví 2.

 

5.) Zefektivnit výuku v nově vřazeném předmětu Informatika na prvním stupni vypracováním 2 interaktivních učebnic Informatika 1 a Informatika 2.

 

6.) Zabezpečit a zkvalitnit výuku v nově vřazeném předmětu Informatika na druhém stupni 

pomocné třídy (žáci se středně těžkým mentálním postižením) ZŠP Vizovice vypracováním

2 sad pracovních listů Informatika 3 a Informatika 4.

 

7.) Zkvalitnit technické a materiální zázemí školy pro práci učitelů i žáků. Rozšířit využívání 

stávajících prostředků ICT ve škole.

 

Na začátek