Realizace


OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

Dne 1. 11. 2012 byl v našem Dětském domově zahájen grantový projekt Zlínského kraje


„ODEJDU PŘIPRAVENÝ“.

 

 
LISTOPAD 2012

6. 11. 2012 se uskutečnila zahajovací schůzka členů realizačního týmu projektu. Všichni přítomní obdrželi od manažera projektu Mgr. Michala Navrátila podrobné informace k realizaci všech aktivit projektu. Dále byli proškoleni ve vyplňování pracovních výkazů k projektu a obdrželi další informace, týkající se administrativy projektu.

9. – 18. 11. 2012. - Kurz EEG Biofeedback pro profesionály 50 hodin teorie + 50 hodin praxe (2 terapeuti), který se uskutečnil v Praze. Lektorem kurzu byla MUDr. Pakszysová.

12. 11. 2012 – vyhlášeno výběrové řízení - výběrové řízení na pořízení technického vybavení Dětského domova pro práci pedagogů i dětí.

26. 11. 2012 – výběrové řízení zrušeno.

20. 11. 2012 byla zahájena odborná příprava pedagogů absolvováním psychosociálního výcviku (2 hodiny) - upevnění psychosociálních dovedností při práci s dětmi a účast na KA

č. 2. Celé školení provedla PhDr Jarmila Škarpichová.

21. 11. 2012 byla zahájena odborná příprava pedagogů absolvováním školení kurzu tanečně pohybové terapie (5 hodin) - zvýšení terapeutických dovedností a účast na KA č. 3. Celé školení provedla Mgr. Zdenka Dočkalová.

 

PROSINEC 2012

4. a 11. 12. 2012 byla uskutečněna odborná příprava pedagogů absolvováním školení kurzu muzikoterapie (celkem 5 hodin) - zvýšení terapeutických dovedností a účast na KA č. 3. Celé školení provedla Iva Jozífková.

7. 12. 2012 – vyhlášeny dvě nové výběrové řízení - Výběrové řízení na pořízení technického vybavení Dětského domova pro práci pedagogů i dětí a výběrové řízení na pořízení nábytku Dětského domova pro práci pedagogů i dětí.

20. 12. 2012 – zrušení obou dvou výběrových řízení.

12. 12. 2012 pokračovala odborná příprava pedagogů absolvováním psychosociálního výcviku (3 hodiny) - upevnění psychosociálních dovedností při práci s dětmi a účast na KA

č. 2. Celé školení provedla PhDr Jarmila Škarpichová.

12., 13. a 18. 12. 2012 byla zahájena odborná příprava pedagogů absolvováním školení kurzu keramiky (celkem 10 hodin) - zvýšení dovedností v práci s keramikou a účast na KA č. 7. Celé školení provedla Naděžda Cendelínová.

 

LEDEN 2013

17. 1. 2013 pokračovala odborná příprava pedagogů absolvováním psychosociálního výcviku (5 hodin) - upevnění psychosociálních dovedností při práci s dětmi a účast na KA č. 2. Celé školení provedla PhDr Jarmila Škarpichová.

V lednu 2013 začal probíhat psychosociální výcvik pro děti. Tento výcvik vede PhDr. A. Černohorská (klinický psycholog). Celkem do výcviku, který se uskutečňuje 3 hodiny v týdnu je zapojeno 15 dětí dětského domova. Psychologem bude průběžně každé 3 měsíce prováděna evaluace působení psychosociálního výcviku na děti pomoci řízeného rozhovoru a dotazníku.

V termínech 7. 1., 9. 1., 10. 1., 14. 1., a 15. 1. 2013 vždy 3 hodiny denně proběhlo školení kancelářského softwaru kompatibilního se softwarem školy (MS Office 2010). Na konci školení každý účastník obdržel osvědčení o absolvování vzdělání v programu MS Office 2010. Školení se zúčastnili 4 pedagogové z DD a ZŠ Vizovice. Lektorem byl Ing. T. Šimko ze SŠ Kostka - Vsetín.

 V lednu 2013 začala také probíhat tanečně pohybová terapie. Tanečně pohybovou terapii vede Charles Burton (tanečník a lektor posilovacích a tanečních hodin). Celkem do obou terapií, které se uskutečňují 4 + 4 hodiny v měsíci je zapojeno 15 dětí dětského domova. 

V tomto měsíci zahájil svou činnost odborný tvůrce PL - Informatika. Tvůrce začal zpracovávat první 2 pracovní listy do kroužku Informatiky. Celkem zpracuje 40 PL.

V lednu 2013 také zahájilo svou činnost terapeutické centrum - EEG Biofeedback. V centru pracují dva proškolení terapeuti. Každý z terapeutů pracuje 8 hodin měsíčně a vyšetří metodou EEG Biofeedback za celé období 18 měsíců 15 dětí dětského domova. Každé dítě bude absolvovat cca 30 terapeutických vyšetření.

V lednu 2013 zahájili svou činnost také tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL začali zpracovávat první pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem začalo pracovat 8 tvůrců PL. Na konci každého měsíce odevzdávají vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.

9. 1. - schůzka metodika tvorby (praktický rádce I., II.) a tvůrců PL, kterou vedla Mgr. J. Gajzurová.

7. 1. - schůzka metodika tvorby (praktický rádce III., IV.) a tvůrců PL, kterou vedla Mgr. J. Cholastová.

Kromě těchto osobních schůzek celého realizačního týmu probíhá komunikace mezi nimi i formou e-mailu.

 

ÚNOR 2013

14. a 21. 2. 2013 pokračovala odborná příprava pedagogů absolvováním psychosociálního výcviku (celkem 10 hodin) - upevnění psychosociálních dovedností při práci s dětmi a účast na KA č. 2. Celé školení provedla PhDr Jarmila Škarpichová.

V měsíci únoru 2013 byl zahájen kroužek informatiky. Kroužku se účastní celkem 10 dětí. 

Od února 2013 do května 2013 bude dohromady ve 4 kroužcích:
- domácí práce
- keramické práce
- vaření (recepty)
- práce ze dřeva a kovu

dětmi ověřeno 80 pracovních listů, což bude také výstupem této KA. Samotné ověřování bude probíhat v odborných dílnách dětského domova Vizovice. Výsledkem KA budou 4 ověřené sborníky pracovních listů, které budou obsahovat 300 námětů na výrobky do kroužků tzv. Praktický rádce I. - IV. Výstupem budou také zprávy z ověřování PL a fotodokumentace zhotovených výrobků a receptů.

V únoru 2013 pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL začali zpracovávat další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci každého měsíce odevzdávají vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.

Kromě těchto osobních schůzek celého realizačního týmu probíhá komunikace mezi nimi i formou e-mailu.


 BŘEZEN 2013

7. a 21. března pokračovala odborná příprava pedagogů absolvováním psychosociálního výcviku (celkem 10 hodin) - upevnění psychosociálních dovedností při práci s dětmi a účast na KA č. 2. Celé školení provedla PhDr Jarmila Škarpichová. V měsíci březnu pokračoval kroužek informatiky. Kroužku se účastní celkem 10 dětí.  Od února 2013 do května 2013 bude dohromady ve 4 kroužcích: - domácí práce - keramické práce - vaření (recepty) - práce ze dřeva a kovu. Dětmi bude ověřeno 80 pracovních listů, což bude také výstupem této KA. Samotné ověřování bude probíhat v odborných dílnách dětského domova Vizovice. Výsledkem KA budou 4 ověřené sborníky pracovních listů, které budou obsahovat 300 námětů na výrobky do kroužků tzv. Praktický rádce I. - IV. Výstupem budou také zprávy z ověřování PL a fotodokumentace zhotovených výrobků a receptů. V březnu 2013 pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci každého měsíce odevzdávají vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.
 


 DUBEN 2013

V měsíci dubnu pokračoval kroužek informatiky. Kroužku se účastní celkem 10 dětí.  Dále probíhaly také kroužky: - domácí práce - keramické práce - vaření (recepty) - práce ze dřeva a kovu. Výsledkem KA budou 4 ověřené sborníky pracovních listů, které budou obsahovat 300 námětů na výrobky do kroužků tzv. Praktický rádce I. - IV. Výstupem jsou také zprávy z ověřování PL a fotodokumentace zhotovených výrobků a receptů. V dubnu 2013 pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.  Komunikace mezi tvůrci PL probíhá osobně a také formou e-mailu.


KVĚTEN 2013

V měsíci květnu pokračovala činnost centra EEG Biofeedback a kroužku informatiky. Kroužku se účastní celkem 10 dětí.  Dále probíhaly také kroužky: - domácí práce - keramické práce - vaření (recepty) - práce ze dřeva a kovu. Výsledkem KA budou 4 ověřené sborníky pracovních listů, které budou obsahovat 300 námětů na výrobky do kroužků tzv. Praktický rádce I. - IV. Výstupem jsou také zprávy z ověřování PL a fotodokumentace zhotovených výrobků a receptů. V květnu 2013 pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.  Komunikace mezi tvůrci PL probíhá osobně a také formou e-mailu. 
 

 

ČERVEN 2013

V měsíci červnu pokračovala činnost centra EEG Biofeedback a kroužku informatiky. Kroužku se účastní celkem 10 dětí.  Dále probíhaly také kroužky: - domácí práce - keramické práce - vaření (recepty) - práce ze dřeva a kovu. Výsledkem KA budou 4 ověřené sborníky pracovních listů, které budou obsahovat 300 námětů na výrobky do kroužků tzv. Praktický rádce I. - IV. Výstupem jsou také zprávy z ověřování PL a fotodokumentace zhotovených výrobků a receptů. V červnu 2013 pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.  Komunikace mezi tvůrci PL probíhá osobně a také formou e-mailu.


ČERVENEC 2013

V měsíci červenci pokračovala činnost centra EEG Biofeedback. Kroužek informatiky a kroužky: - domácí práce - keramické práce - vaření (recepty) - práce ze dřeva a kovu se tento měsíc nekonaly z důvodu malého počtu dětí na dětském domově. V červenci 2013 pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.  Komunikace mezi tvůrci PL probíhá osobně a také formou e-mailu.


SRPEN 2013

V měsíci srpnu opět pokračovala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V srpnu 2013 pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.  Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské. Od 13. 9. – 15. 9. 2013 se uskutečnil 3 denní letní vzdělávací pobyt dětí Dětského domova a Základní školy Vizovice.


ZÁŘÍ 2013

V měsíci září opět pokračovala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V září 2013 pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.  Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.


ŘÍJEN 2013

V měsíci říjnu probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V říjnu 2013
také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.  Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.


LISTOPAD 2013

V měsíci listopadu probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V listopadu
2013 také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 7 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 18 PL.  Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.


PROSINEC 2013

V měsíci prosinci probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V prosinci 2013 také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 7 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 18 PL.  Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.

 

LEDEN 2014

V měsíci lednu 2014 probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V lednu 2014 také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.  Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské. Od 24. 1. do 26. 1. 2013 se uskutečnil 3 denní zimní vzdělávací pobyt dětí ve vzdělávacímstředisku na Všemině.

 

ÚNOR 2014

V měsíci únoru 2014 probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V únoru 2014 také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.

 

BŘEZEN 2014

V měsíci březnu 2014 probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V březnu 2014 také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.

 

DUBEN 2014

V měsíci dubnu 2014 probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V dubnu 2014 také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.


KVĚTEN 2014


V měsíci květnu 2014 probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V květnu 2014 také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.

 

ČERVEN 2014

V měsíci červnu 2014 probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V červnu 2014 také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.

 

ČERVENEC 2014

V tomto měsíci proběhla grafická úprava a jazyková korektura sborníků PL - Praktický rádce 1,2,3,4. Tyto sborníky PL byly také zadány k tisku a vazbě.


SRPEN 2014

V tomto měsíci proběhl tisk a vazba sborníků PL - Praktický rádce 1,2,3,4. Do sborníků PL byly zhotoveny a přiloženy CD. Dne 27. 8. 2014, 12.00 hod. se uskutečnila závěrečná schůzka projektu. Byly zde prezentovány informace o výstupech projektu a podrobný popis výstupů klíčových aktivit zakončený diskusí.
Projekt byl ukončen dne 31.8.2014.

Další z této kategorie: « Zahajovací schůzka Cíle »
Copyright © DDZS Vizovice 2011. Všechna práva vyhrazena.