Projekt paprsek

Dosáhli jsme na evropské peníze - PaprsekZákladní údaje

Základní škola při Dětském domově Vizovice realizuje projekt "PAPRSEK" v rámci programu Iniciativa Společenství INTERREG IIIA ČR – SR. Dětský domov již léta usiluje o celkové zkvalitnění života dětí, který je bezesporu potřeba naplňovat po všech stránkách. Paprsek je proto určen pro děti z rodin, pro které je prakticky nemožné poznat své vzdálenější okolí, popřípadě tam navázat kontakty. Partnerem programu je 2. Základná škola Vrbové ze Slovenska. Projekt umožňuje navázání a rozvíjení česko-slovenských vztahů s partnerskou školou, pořádání poznávacích pobytů na Slovensku zaměřených na společné plánování volnočasových, sportovních, výchovně-vzdělávacích činností. Mezi výstupy mimo jiné patří pobyt slovenských partnerů v České republice a poznávání kulturních, přírodních památek Zlínského kraje, výuka slovenského jazyka, zpracování informací o navštívených místech Slovenska. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem. K jeho realizaci bylo využito prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. www.rra-vychodnimorava.cz

Poznávací pobyty projektu

V průběhu realizace projektu Paprsek jsme navštívili se svými slovenskými kamarády zajímavá místa - Zuberec, Terchovou, Vizovice a Piešťany. Ve fotogalerii si s námi můžete obrazem připomenout tyto hezké chvíle.

Český PAPRSEK

Je příjemné se dnes ohlédnout za celým projektem s vědomím, že nezapadl do vzpomínek. Žije již svým vlastním životem. Děti si emailují, posílájí si dárky, plánují další společné akce. Pokud se chcete více dozvědět o průběhu realizace projektu "PAPRSEK".
Podívejte se na domovské stránky - www.paprsek.wbs.cz

Slovenský PAPRSEK

Dětský domov a Základní škola Vizovice v spolupráci se Základnou školou Komenského 2 Vrbové vytvořily společný projekt "PAPRSEK" financovaný ze zdrojů EU. Cílem projektu je vzájemná spolupráce v oblasti kulturního, sociálního a sportovního rozvoje dětí a mládeže. Dalej se tento projekt podílel na rozvoji výchovně - vzdělávacích a rekreačních aktivit dětí. Naplnění programu projektu se začalo poznáváním krás Slovenska a pokračovalo v Česku v Zlínském kraji. Více podrobností na - www.2zs-vrbove.szm.sk

ZuberecBylo pondělí 31. března, den jako většina jiných školních dní a přece to bylo jiné. Před školou skupinka dětí netrpělivě očekávala setkání dětí, zatím neznámých dětí z Vizovic.
Konečně se dočkaly. Před školou zastavuje malý autobus, vystoupily z něho děti a dva dospělí, vychovatelé z Dětského domova ve Vizovicích. Právě díky projektu „Paprsek" se podařilo zrealizovat toto naše společné putování a poznávání krás slovenské přírody a kulturních i historických památek a zajímavostí.
Naše první kroky vedly na Oravský hrad, ze kterého byl vidět náš cíl Západní Tatry – Roháče. Ani jsme se nenadály a zakrátko jsme byli v jejich těsné blízkosti ve vesnici Zuberec, ubytovaní v Turistické ubytovni pod Grápou. Každý večer nás v přátelské atmosféře provázely společné zábavné hry spojené s odvahou, humorem a někdy i silným prožitkem. Dnes již víme, že na noční „hrátky s Tygrem" děti dlouho nezapomenou. (Hra podle Lipnické školy her: Běží ti čas).
Naše nové přátelství se upevňovalo v překrásné scenérii Spáleném Doliny, na sjezdovce Zverovka. Další dny putování nás zavedly do Demänovské doliny spojené s prohlídkou Jaskyně slobody. Účinky léčivé termální vody jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet v Bešeňové.
Unavení ale spokojení z naplněných společných dnů jsme se cestou domů zastavili na prohlídku zříceniny hradu Beckov a Strečno. Pořádně si ani nepamatujeme jak, vypadaly. Spíše si vzpomínáme na loučení, na slzičky.
Nebudete věřit, ale tohle cestování nekončí rozkvetlými sněženkami. Klube se v další jarní putování po Vrátné dolině.

TerchováOčekávání. Bude tento díl projektu stejně úspěšný jako první? Na seznamovacím večeru krásná hra na posílání dobrých skutků. Hra se pak táhla jako bílá nit celým pobytem. Dokonce doznívala i dlouho po akci v dětském domově.
Toulání po Jánošíkových dierách, při kterém jsme poznávali Malou Fatru, bylo nezapomenutelným zážitkem. Hlavně úseky, které jsme zdolávali ve skalách po žebřících, byly docela velkým dobrodružstvím.
Lanovkou jsme se vyvezli do výšky1400 m nad mořem, abychom mohli shlédnout panorama hor z Velkého Kriváně. Na vrcholcích ještě ležely zbytky sněhu.
Nevšední zážitky nás čekaly při přechodu skalnatými roklinami v Jánošíkových dierách a při zdolávání vrcholu Malého Rozsutce. Pokud chcete poznat, jak se prohlubují vztahy, naordinujte si výstup na Malý Rozutec s deseti menšími dětmi. Připravte se na ruce odřené do krve, stoupání po řetězech, kýčovité pohlednicové výhledy do krajiny. Jen na okraj, zcela jistě to byl pro některé děti jištěný výstup do skal, jehož náročnost se již v jejich životě nebude nikdy opakovat.
Moc se nám líbila stezka odvahy, opékali jsme u táboráku špekáčky, zpívali jsme slovenské i české písničky.
Další paprsek zasvitl do Vizovic, kam přijeli naši přátelé ze Slovenska.

VizovicePaprsek naplňuje třetí přátelské setkání dětí ze Slovenska v České republice. Kam v projektu "PAPRSEK" vedly naše dalsí kroky? Samozřejmě ani zde nechybělo spoustu zážitků z cestování a poznávání Zlínského kraje a okolí. Děti z prvního dílu Paprsku nám do slova a do písmene skáčou okolo krku.
Návštěva ZOO Lešná potěšila jak malé, tak i dospělé návštěvníky. Obdivovali jsme prostorné voliéry, výběhy, rybníky, bazény, ve kterých žije plno zajímavých zvířat. Následovala cesta do Zlína kde jsme si prohlédly typickou "Baťovskou" architekturu a jeho speciální kancelář - výtah.
Celodenní výlet do Moravského krasu nadchl milovníky jeskyní a přírodních zajímavostí. Bouřka sice nedovolila prohlédnout si zámecký park, ale prohlídka interiéru Vizovického zámku vynahradila nepříjemnou dešťovou sprchu.
Při mezinárodním turnaji v kopané vynikla obratnost a zapálení některých hráčů, jiní s pokřikem fandili svým oblíbencům. Nikoho neminula sladká odměna. Cenu fair play si odvážejí slovenští kamarádi. Vzpomínky si odvážíme všichni.

PiešťanyNaše poslední setkání v rámci projektu "PAPRSEK" proběhlo u našich přátel na Slovensku v Piešťanech. Setkali jsme se s malou skupinkou dětí, kterou už jsme znali z dřívějších společných pobytů. Bylo to příjemné setkání očekávající prožití společných tří dnů na Slovensku.
Program byl bohatý, zábavný i naučný plný slunného počasí. Projeli jsme se po Váhu, navštívili balneologické muzeum, prohlédli jsme si lázeňský ostrov a odměnou pro kluky byl letecký den plný akrobatických „kousků". Kluci si na chvíli splnili sen sednout si do kabiny pilota a s úžasem pozorovali nebe. Byl to jeden z dalších hezky prožitých víkendů, který si my, děti z Dětského domova Vizovice, odvážíme s sebou na Moravu.
Copyright © DDZS Vizovice 2011. Všechna práva vyhrazena.