Projekt Vzdělávání do života

FOTOGALERIE

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz


SCHŮZKY ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU


IMG_3352IMG_3353IMG_3375IMG_3378  ŠKOLENÍ MS OFFICE 2010

IMG_3287IMG_3289IMG_3297
SEMINÁŘ INFORMATIKY

IMG_3323IMG_3325IMG_3324IMG_3322
UČEBNA POMOCNÉ TŘÍDY


IMG_3343  IMG_3345 


VÝSTAVA PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ


IMG_0484IMG_0485IMG_0486IMG_0487IMG_0489

VYUŽITÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ VE VÝUCE
IMG_0332__kopie
IMG_0334B__kopie
IMG_0334__kopie
IMG_0336__kopie
IMG_0336H__kopie
IMG_0338__kopie
IMG_0339Z__kopie
IMG_0342T__kopie
IMG_0345__kopie
IMG_0346U__kopie
IMG_0346__kopie
IMG_0348JJ__kopie
IMG_0353__kopie
IMG_0354__kopie
IMG_0355__kopie
IMG_0358__kopie
IMG_0364__kopie
IMG_0373__kopie
IMG_0380__kopie

ZÁVĚREČNÁ SCHŮZKA PROJEKTU
IMG_0303
IMG_0306
IMG_0311
IMG_0318
IMG_0319
IMG_0296
IMG_0297

REALIZACE

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz
 
             Dne 1. 8. 2011 byl v naší škole zahájen grantový projekt Zlínského kraje

                                                      „VZDĚLÁVÁNÍ DO ŽIVOTA“.

 
Dne 1. 8. 2011 byl v naší škole zahájen grantový projekt Zlínského kraje

„VZDĚLÁVÁNÍ DO ŽIVOTA“.

 

 

SRPEN 2011

 


1. 8. 2011 se uskutečnila zahajovací schůzka členů realizačního týmu projektu. Všichni přítomní obdrželi od manažera projektu Mgr. Michala Navrátila podrobné informace k realizaci všech aktivit projektu.

 

Dále byli proškoleni ve vyplňování pracovních výkazů k projektu a obdrželi další informace, týkající se administrativy projektu.

 

2. 8. 2011 proběhla 1. pracovní schůzka s manažerem projektu, asistentem projektu, finančním manažerem a s účetní projektu. Schůzka byla zaměřena na organizaci a řízení projektu a stanovení hlavních úkolů v projektu.

 

3. 8. 2011 – vyhlášeno výběrové řízení - Dodávka pro Dětský domov a Základní školu Vizovice výpočetní a projekční techniky.

 

12. 8. 2011 – ukončeno výběrové řízení.

 

19. 8. 2011 – podepsání smlouvy s dodavatelem na dodávku výpočetní a projekční techniky do školy.

 

10. 3. 2009 – zahájena instalace nových počítačů a techniky do nové PC učebny a do učebny pomocné třídy.

 

1. 9. 2011 – zahájena výuka v nové PC učebně.

 

29. 8. 2011 byla zahájena odborná příprava pedagogů a tvůrců učebnic absolvováním školení kancelářského softwaru MS Office 2010. Ti budou následně vytvářet výukové hodiny s podporou prezentační techniky (program PowerPoint) a tvořit nové pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1, 2 a interaktivní učebnice Informatika 1,2. Přínos pro učitele ZŠP Vizovice spočívá ve zvýšení úrovně práce s moderními informačními technologiemi a prostředky a mohou tak lépe využít moderních metod výuky. Bylo stanoveno 5 termínů školení v měsíci srpnu a září 2011 v celkovém rozsahu 20 hodin. Jednalo se o tyto termíny: 29. 8., 30. 8., 1. 9., 6. 9., 7. 9. 2011. Dva dny byly věnovány školení MS Word 2010, další dva dny školení MS PowerPoint 2010, poslední den školení byl věnován MS Excel 2010. Každý účastník školení obdržel na závěr Osvědčení o úspěšném absolvování školení. Bylo proškoleno celkem 16 osob. Celé školení provedl Ing. Tomáš Šimko, který je oficiálním lektorem s akreditací MŠMT. Výstupem této aktivity bylo zvýšení odborné kvalifikace a rozvoj profesních kompetencí 16 pedagogů školy a tvůrců. Na konci školení každý účastník vypracoval a prezentoval 1 zpracovanou prezentaci do zvolené výukové hodiny.

 

 

ZÁŘÍ 2011

 

5. 9. 2011 se uskutečnila 2. pracovní schůzka s manažerem projektu, asistentem projektu, finančním manažerem, účetní projektu, tvůrci učebnic a s realizátory prezentací. Byly projednávány organizační záležitosti a informace ke klíčovým aktivitám projektu.

 

1. 9. 2011 - zahájení tvorby výukových hodin s podporou prezentační techniky dle harmonogramu. Celkem bylo v září zpracováno 15 prezentací do 10 vyučovacích předmětů – seznam vypracoval koordinátor realizačního týmu prezentací Šárka Fojtíková.

 

7. 9. 2011 – konzultace realizátorů prezentací nad již vytvořeným PowerPointem, sestavování základní stavby prezentace – účast všech realizátorů prezentací.

 

8. 9. 2011 – 1. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovních listů Informatiky 1 a 2, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 1 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 2.

 

7. 9. 2011 – 1. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovních listů Informatiky 3 a 4, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 3 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 4.

 

13. 9. 2011 – 1. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1 a 2, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1a 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 2.

 

Kromě těchto osobních schůzek celého realizačního týmu probíhá komunikace mezi nimi i formou e-mailu.

 

 

ŘÍJEN 2011

 

11. 10. 2011 – 2. konzultace realizátorů prezentací nad prezentací, tvorba textů v PowerPointu, práce s obrázky - účast všech realizátorů prezentací. Celkem bylo v říjnu zpracováno 15 prezentací – seznam vypracoval koordinátor realizačního týmu prezentací Šárka Fojtíková.

 

4. 10. 2011 – 2. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovních listů Informatiky 1 a 2, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 1 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 2.

 

17. 10. 2011 – 2. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovních listů Informatiky 3 a 4, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 3 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 4.

 

11. 10. 2011 – 2. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1 a 2, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1a 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 2.

 

Za toto monitorovací období byla vypracována 1. monitorovací zpráva o průběhu a realizaci projektu.

 

 

LISTOPAD 2011

 

3. 11. 2011 - Vzdělávání pedagogických pracovníků a tvůrců učebnic – interaktivní tabule

 

Celkem bylo v listopadu zpracováno 15 prezentací – seznam vypracoval koordinátor realizačního týmu prezentací Šárka Fojtíková.

 

16. 11. 2011 – 3. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovních listů Informatiky 1 a 2, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 1 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 2.

 

17. 11. 2011 – 3. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovních listů Informatiky 3 a 4, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 3 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 4.

 

11. 11. 2011 – 3. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1 a 2, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1a 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 2.

 

 

PROSINEC 2011

 

7. 12. 2011 – 3. konzultace realizátorů prezentací nad prezentacemi, tvorba a úprava tabulek v PowerPointu, práce s obrázky - účast všech realizátorů prezentací. Celkem bylo v prosinci zpracováno 15 prezentací – seznam vypracoval koordinátor realizačního týmu prezentací Šárka Fojtíková.

 

6. 12. 2011 – 4. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovních listů Informatiky 1 a 2, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 1 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 2.

 

17. 12. 2011 – 4. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovních listů Informatiky 3 a 4, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 3 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 4.

 

11. 10. 2011 – 4. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1 a 2, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1a 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 2.

 

 

LEDEN 2012

 

Celkem bylo v lednu zpracováno 15 prezentací – seznam vypracoval koordinátor realizačního týmu prezentací Šárka Fojtíková.

 

V tomto měsíci tvůrci PL vypracovali celkem 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 1 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 2.

 

17. 1. 2012 – 5. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovních listů Informatiky 3 a 4, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 3 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 4.

 

12. 1. 2012 – 5. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1 a 2, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1a 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 2.

 

 

ÚNOR 2012

 

2. 2. 2012 - 3. pracovní schůzka s manažerem projektu, asistentem projektu, finančním manažerem, účetní projektu, tvůrci učebnic, realizátory prezentací a s odbornými garanty.

 

Celkem bylo v únoru zpracováno 15 prezentací – seznam vypracoval koordinátor realizačního týmu prezentací Šárka Fojtíková.

 

V tomto měsíci tvůrci PL vypracovali celkem 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 1 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 2.

 

V tomto měsíci tvůrci PL vypracovali celkem 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 3 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 4.

 

V tomto měsíci tvůrci PL vypracovali celkem 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1a 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 2.

 

Za toto monitorovací období byla vypracována 2. monitorovací zpráva o průběhu a realizaci projektu.

 

 

BŘEZEN 2012

 

Celkem bylo v březnu zpracováno 15 prezentací – seznam vypracoval koordinátor realizačního týmu prezentací Šárka Fojtíková.

 

22. 3. 2012 - 5. schůzka realizačního týmu - tvorba pracovních listů Informatiky 1 a 2, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 1 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 2.

 

7. 3. 2012 – 6. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovních listů Informatiky 3 a 4, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 3 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 4.

 

9. 3. 2012 – 6. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1 a 2, které se účastnili všichni její členové. V tomto měsíci celkem vypracovali 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1a 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 2.

 

 

DUBEN 2012

 

Celkem bylo v dubnu zpracováno 15 prezentací – seznam vypracoval koordinátor realizačního týmu prezentací Šárka Fojtíková.

 

V tomto měsíci tvůrci PL vypracovali celkem 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 1 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 2.

 

V tomto měsíci tvůrci PL vypracovali celkem 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 3 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 4.

 

V tomto měsíci tvůrci PL vypracovali celkem 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1a 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 2.

 

 

KVĚTEN 2012

 

22. 5. 2012 – Výstava výrobků praktických a výtvarných dovedností žáků I. a II. stupně ZŠP Vizovice.

 

Celkem bylo v květnu zpracováno 15 prezentací – seznam vypracoval koordinátor realizačního týmu prezentací Šárka Fojtíková.

 

V tomto měsíci tvůrci PL vypracovali celkem 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 1 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 2.

 

V tomto měsíci tvůrci PL vypracovali celkem 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 3 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 4.


V tomto měsíci tvůrci PL vypracovali celkem 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1a 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 2.

 

 

ČERVEN 2012


22. 6. 2012 – Zveřejnění článku na www.zkola.cz

http://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/predstavujemevam/nejzajimavejsiskolniprojekty/zakladniskolypraktickeaspecialni/36202.aspx


6. 6. 2012 - 4. konzultace realizátorů prezentací nad prezentacemi, tvorba a úprava tabulek v PowerPointu, práce s obrázky - účast všech realizátorů prezentací. Celkem bylo v červnu zpracováno 15 prezentací – seznam vypracoval koordinátor realizačního týmu prezentací Šárka Fojtíková.


V tomto měsíci tvůrci PL vypracovali celkem 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 1 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 2.


V tomto měsíci tvůrci PL vypracovali celkem 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 3 a 4 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 4.

V tomto měsíci tvůrci PL vypracovali celkem 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1a 4 výukové hodiny (PL) a 2 prezentace pracovní učebnice Výchova ke zdraví 2.


Za toto monitorovací období bude vypracována 3. monitorovací zpráva o průběhu a realizaci projektu.


Od července bude probíhat finalizace všech vytvořených powerpointových prezentací, pracovních listů Informatiky 1, 2, 3, 4 a Výchovy ke zdraví 1, 2.


ČERVENEC 2012

Celkem bylo finálně zpracováno 50 prezentací – seznam vypracoval koordinátor realizačního týmu prezentací Šárka Fojtíková.

V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 10 výukových hodin (PL) pracovní učebnice Informatika 1 a 10 výukových hodin (PL) pracovní učebnice Informatika 2.
 
V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 5 výukových hodin (PL) pracovní učebnice Informatika 3 a 5 výukových hodin (PL) pracovní učebnice Informatika 4.

V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 5 výukových hodin (PL) pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1 a 5 výukových hodin (PL)pracovní učebnice Výchova ke zdraví 2.

 
SRPEN 2012
Celkem bylo finálně zpracováno 25 prezentací – seznam vypracoval koordinátor realizačního týmu prezentací Šárka Fojtíková. 

V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 6 výukových hodin (PL) pracovní učebnice Informatika 1 a 6 výukových hodin (PL) pracovní učebnice Informatika 2.
V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 3 a 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 4.

V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1 a 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Výchova ke zdraví 2.


ZÁŘÍ 2012
Celkem bylo finálně zpracováno 25 prezentací – seznam vypracoval koordinátor realizačního týmu prezentací Šárka Fojtíková.

V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 6 výukových hodin (PL) pracovní učebnice Informatika 1 a 6 výukových hodin (PL) pracovní učebnice Informatika 2.

V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 3 a 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 4.

V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1 a 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Výchova ke zdraví 2.
 

ŘÍJEN 2012
 
Celkem bylo finálně zpracováno 25 prezentací – seznam vypracoval koordinátor realizačního týmu prezentací Šárka Fojtíková.

V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 6 výukových hodin (PL) pracovní učebnice Informatika 1 a 6 výukových hodin (PL) pracovní učebnice Informatika 2.

V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 3 a 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 4.

V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1 a 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Výchova ke zdraví 2.
 

LISTOPAD 2012

12. 11. 2012 – 7. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovních listů Informatiky 3 a 4, které se účastnili všichni její členové.   
12. 11. 2012 – 7. schůzka realizačního týmu – tvorba pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1 a 2, které se účastnili všichni její členové. 
  
Celkem bylo finálně zpracováno 25 prezentací – seznam vypracoval koordinátor realizačního týmu prezentací Šárka Fojtíková.

V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 6 výukových hodin (PL) pracovní učebnice Informatika 1 a 6 výukových hodin (PL) pracovní učebnice Informatika 2.

V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 3 a 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 4.

V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1 a 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Výchova ke zdraví 2.
 

PROSINEC 2012
V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 6 výukových hodin (PL) pracovní učebnice Informatika 1 a 6 výukových hodin (PL) pracovní učebnice Informatika 2.
 
V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 3 a 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Informatika 4.

V tomto měsíci tvůrci PL finálně zpracovali celkem 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Výchova ke zdraví 1 a 3 výukové hodiny (PL) pracovní učebnice Výchova ke zdraví 2.
 
Za toto monitorovací období bude vypracována 4. monitorovací zpráva o průběhu a realizaci projektu.

V následujícím monitorovacím období bude probíhat příprava k tisku a vazbě pracovních učebnic - Informatika 1,2,3,4 a Výchova ke zdraví 1,2. Bude provedena jejich jazyková korektura a grafická úprava. Po vytisknutí všech prac. učebnic dojde k jejich kompletaci vč. přiloženého CD. 150 upravených a finálně zpracovaných prezentací do 10 inovovaných vzdělávacích předmětů bude nahráno na CD. 


LEDEN 2013

V tomto měsíci proběhla grafická úprava a jazyková korektura pracovních učebnic - Informatika 1,2,3,4 a Výchova ke zdraví 1,2.
Tyto učebnice byly také zadány ktisku a vazbě.
  
 
ÚNOR 2013

V tomto měsíci proběhl tisk a vazba pracovních učebnic - Informatika 1,2,3,4 a Výchova ke zdraví 1,2. Byly také zhotoveny a přiloženy do všech pracovních učebnic CD. 150 upravených a finálně zpracovaných prezentací do 10 inovovaných vzdělávacích předmětů bylo nahráno na CD.

Dne 19. 2. 2013, 13.00 hod. se uskutečnila závěrečná schůzka projektu. Byly zde prezentovány informace o výstupech projektu a podrobný popis výstupů klíčových aktivit zakončený diskusí.

 Projekt byl ukončen dne 28.2.2013.
AKTIVITY

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

                                                                 Klíčové aktivity projektu

 

1)      Vzdělávání pedagogických pracovníků a tvůrců učebnic v oblasti využití ICT ve výuce.

2)      Inovace výukových předmětů za pomoci využití ICT.

3)      Tvorba pracovních učebnic předmětu Výchova ke zdraví za využití ICT

(6.a 8.ročník)

4)      Tvorba "interaktivních učebnic" předmětu Informatika za využití ICT

(4. a 5. ročník = ZŠP, 7. a 8. ročník = pomocná třída)

5)      Pilotní ověření vytvořených výukových materiálů

  

hodin do 10 vyučovacíchjpředmětů s podporou 

prezentačníhtechniky (program PowerPoint). Jedná seko tyto vyučovací předměty: 

I. stupeň ­-Český jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastivěda

II. stupeň -­Český jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie, Zeměpis a Dějepis. 

Ø  Na tvorbě těchto power-pointových prezentací se bude podílet 5 realizátorů prezentací.

Ø  Každý realizátor vypracuje od září 2011 do června 2012 = 30 prezentací.

 

 prezentačníhtechniky (program PowerPoint). Jedná seko tyto vyučovací předměty: 

I. stupeň ­-Český jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastivěda

II. stupeň -­Český jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie, Zeměpis a Dějepis. 

Ø  Na tvorbě těchto power-pointových prezentací se bude podílet 5 realizátorů prezentací.

Ø  Každý realizátor vypracuje od září 2011 do června 2012 = 30 prezentací.

 

3)      Tvorba pracovních učebnic předmětu Výchova ke zdraví za využití ICT

(6. a 8.ročník)

Ø  4 tvůrci pracovních učebnic, z toho 2 tvůrci = 1 učebnice, září 2011 - červen 2012.

Ø  Každý tvůrce učebnice vytvoří 20 výukových hodin do jedné učebnice.

Ø  Každá učebnice bude obsahovat 40 výukových hodin. 

Ø  1 výuková hodina bude mít část s teorií učiva pro žáky a druhou částí bude plnění úkolů.

Ø  Výuka bude doplněná o výklad učitele a do vybraných hodin také o nově vytvořenou pover-pointovou prezentaci.

 

4)  Tvorba "interaktivních učebnic" předmětu Informatika za využití ICT

(4. a 5. ročník = ZŠP, 7. a 8. ročník = pomocná třída)

Ø  7 tvůrců pracovních učebnic, z toho 2 tvůrci = 1 učebnice, září 2011 - červen 2012.

Ø  Každý tvůrce učebnice vytvoří 20 výukových hodin do jedné učebnice.

Ø  Každá učebnice bude obsahovat 40 výukových hodin.

Ø  1 výuková hodina bude mít část s teorií učiva a úkoly pro žáky a druhou částí bude metodika výuky pro učitele.

 

 

5)      Pilotní ověření vytvořených výukových materiálů

Ø  Celkem bude ověřeno 100 prezentací a 80 inovovaných výukových hodin do Výchovy ke zdraví 1 a 2 a Informatiky 3 a 4 (pomocná třída).

Ø  Ověřování bude probíhat v rámci běžné výuky a proto pedagogové, kteří budou ověřování provádět nebudou nijak honorováni.

Ø  Vyjímku tvoří kroužek Informatiky (vedoucí kroužku Informatika), 2 krát do měsíce, 9 měsíců

 

CÍLE

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

                                                                    Cíle projektu

 

Hlavním cílem projektu, přispívajícím k naplnění globálního cíle OP VK, je zkvalitnění 

podmínek pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami ve škole zavedením nových forem a metod do výuky, které podporují rovný přístup ke vzdělávání a zvyšování pedagogických kompetencí učitelů školy.

 

1.) Zavést moderní interaktivní formy výuky do vybraných vzdělávacích oblastí, prohloubit 

mezipředmětovéhhvztahy mezi jednotlivými předměty a inovovat výukové předměty

s podporou ICT.

 

2.) Zajistit rovné příležitosti pro vzdělávání podle individuálních potřeb žáků se specifickými

vzdělávacími potřebami na srovnatelné úrovni s úrovní vzdělávání žáků na základní škole běžného typu.

 

3.) Zvýšit odborné kvalifikace a rozvoj profesních kompetencí pedagogů školy zajištěním 

školení kancelářského softwaru kompatibilního se softwarem školy.

 

4.) Zajistit kvalitní výuku pro nově zařazený předmět Výchova ke zdraví v 6. a 8. ročníku 

vypracováním 2 pracovních učebnic Výchova ke zdraví 1 a Výchova ke zdraví 2.

 

5.) Zefektivnit výuku v nově vřazeném předmětu Informatika na prvním stupni vypracováním 2 interaktivních učebnic Informatika 1 a Informatika 2.

 

6.) Zabezpečit a zkvalitnit výuku v nově vřazeném předmětu Informatika na druhém stupni 

pomocné třídy (žáci se středně těžkým mentálním postižením) ZŠP Vizovice vypracováním

2 sad pracovních listů Informatika 3 a Informatika 4.

 

7.) Zkvalitnit technické a materiální zázemí školy pro práci učitelů i žáků. Rozšířit využívání 

stávajících prostředků ICT ve škole.

 

ÚVOD

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz
  VZDĚLÁVÁNÍ DO ŽIVOTA
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/04.0005


Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 29. 6. 2011 byla schválena dotace finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za účelem využití finančních prostředků z ESF.

Dnem 1. 8. 2011 začala naše škola realizovat projekt s názvem Vzdělávání do života.

Projekt je zaměřen na zajištění rovných příležitostí v přístupu ke vzdělávání podle individuálních potřeb žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a spočívá v zavedení moderních metod a nových forem práce do výuky s podporou ICT.
V projektu dále podpoříme odbornou přípravu pedagogů absolvováním školení, kteří budou následně inovovat vyučovací předměty s podporou ICT. Součástí projektu je i metodické zpracování výukových hodin pro nově zařazený předmět Výchova ke zdraví do učebních osnov v 6. a 8. ročníku naší ZŠP, která je součástí DD a ZŠ Vizovice (dále jen ZŠP). Výsledkem budou 2 pracovní učebnice Výchovy ke zdraví, jejichž obsah a forma budou vycházet z konkrétních vzdělávacích možností a potřeb žáků naší školy. Dále bude zpracován nově zařazený předmět Informatika tím, že budou vytvořeny 2 interaktivní učebnice Informatiky a 2 sady pracovních listů. Pro zajištění všech aktivit projektu a kvalitní výuky bude zmodernizováno materiální a technické zázemí učeben.
Abychom mohli všechny aktivity projektu realizovat v plném rozsahu, bude potřeba na začátku realizace projektu zlepšit a zmodernizovat materiální zázemí nejen pro práci žáků, ale také učitelů obnovou stávajících PC v odborné učebně, zřízením nové PC učebny a dovybavením učebny pro pomocnou třídu projekční technikou.


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Copyright © DDZS Vizovice 2011. Všechna práva vyhrazena.