Projekt Vzdělávání do života CZ.1.07/1.2.08/04.0005

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

   VZDĚLÁVÁNÍ DO ŽIVOTA

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.08/04.0005

 

 

Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 29. 6. 2011 byla schválena dotace finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za účelem využití finančních prostředků z ESF.

 

Dnem 1. 8. 2011 začala naše škola realizovat projekt s názvem Vzdělávání do života.

 

Projekt je zaměřen na zajištění rovných příležitostí v přístupu ke vzdělávání podle individuálních potřeb žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a spočívá v zavedení moderních metod a nových forem práce do výuky s podporou ICT.

V projektu dále podpoříme odbornou přípravu pedagogů absolvováním školení, kteří budou následně inovovat vyučovací předměty s podporou ICT. Součástí projektu je i metodické zpracování výukových hodin pro nově zařazený předmět Výchova ke zdraví do učebních osnov v 6. a 8. ročníku naší ZŠP, která je součástí DD a ZŠ Vizovice (dále jen ZŠP). Výsledkem budou 2 pracovní učebnice Výchovy ke zdraví, jejichž obsah a forma budou vycházet z konkrétních vzdělávacích možností a potřeb žáků naší školy. Dále bude zpracován nově zařazený předmět Informatika tím, že budou vytvořeny 2 interaktivní učebnice Informatiky a 2 sady pracovních listů. Pro zajištění všech aktivit projektu a kvalitní výuky bude zmodernizováno materiální a technické zázemí učeben.

Abychom mohli všechny aktivity projektu realizovat v plném rozsahu, bude potřeba na začátku realizace projektu zlepšit a zmodernizovat materiální zázemí nejen pro práci žáků, ale také učitelů obnovou stávajících PC v odborné učebně, zřízením nové PC učebny a dovybavením učebny pro pomocnou třídu projekční technikou.

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 

Copyright © DDZS Vizovice 2011. Všechna práva vyhrazena.